Voorlopige teamindeling 2018-2019

Voorlopige teamindeling 2018-2019
27 juni 2018 Jeugdcommissie

In de bijlage staat de voorlopige teamindeling voor het komende seizoen 2018-2019. De Jeugdcommissie en de Technische Jeugdcoördinatoren proberen zo goed mogelijk alle beoogde teams gevuld te krijgen, maar zij is altijd weer afhankelijk van wie er gaan stoppen, welke spelers of speelsters komen van andere verenigingen naar ons toe en wie zij als nieuw lid kunnen begroeten. De ervaring leert ons dat er op het laatste moment nog veel kan veranderen.

Het doel van de jeugdafdeling van SV Steenwijkerwold

Het doel van het jeugdvoetbal bij SV Steenwijkerwold is het verzorgen van een goede voetbalopleiding binnen de mogelijkheden van onze vereniging. Beter worden en leren presteren binnen de grenzen van ieders capaciteiten en motivatie. Dit gebeurt vooral wanneer er sprake is van een vrijwel gelijkwaardig niveau tussen de spelers onderling. Ook het sociale aspect van een teamsport en van onze vereniging wordt bij SV Steenwijkerwold als zeer belangrijk ervaren. Met elkaar een geweldig seizoen hebben en met veel plezier en passie voor de voetbalsport

Wat doen we?

Als Jeugdcommissie proberen we zodanige faciliteiten te scheppen om de jeugdopleiding zo goed mogelijk vorm te geven. Dit houdt o.a. in dat alle jeugdspelers twee maal per week kunnen trainen. Maar dat kan niet zonder de vele mensen die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan onze vereniging. Toch willen we nog een beroep doen op onze leden, donateurs, ouders en al die andere mensen die onze vereniging een warm hart toedragen om eens bij jezelf te rade te gaan of je nog iets kunt betekenen voor onze vereniging SV Steenwijkerwold.

In het kader van de samenwerking met VV Willemsoord zijn er komend seizoen veel teams waar vanuit Willemsoord spelers of speelsters komen te voetballen. Dit houdt in dat de MO15-1 komend seizoen ongeveer de helft van de wedstrijden in Steenwijkerwold zal gaan spelen en de andere helft in Willemsoord. Wekelijks heeft dit team één training in Steenwijkerwold en één training in Willemsoord. De overige teams met spelers en/of speelsters uit Willemsoord zullen zowel voor als na de winterstop een wedstrijd voetballen in Willemsoord.

Voor alle duidelijkheid

Het is helaas niet mogelijk om aan alle individuele wensen tegemoet te komen. Er is getracht om een zo goed mogelijke indeling te maken waarbij iedere speler/speelster zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen en met plezier bij SV Steenwijkerwold voetbalt, dat alles in samenspraak met de trainers en/of leiders onder aanvoering van onze nieuwe Technisch Jeugd Coördinatoren.

De Jeugdcommissie en de Technisch Jeugd Coördinatoren gaan dan ook niet met u in discussie over de indeling op basis van capaciteiten. Uitsluitend persoonlijke omstandigheden kunnen voor ouders, spelers of speelsters aanleiding zijn om de Jeugdcommissie te vragen om een andere indeling. Alleen daarvoor kunt u contact met ons opnemen via ons emailadres: jeugd@svsteenwijkerwold.nl.

De voorlopige teamindeling wordt kort voor aanvang van de nieuwe competitie pas definitief. Op basis van veranderende omstandigheden kan er nog gemuteerd worden. Dit geldt ook voor de winterstop.

Fijne vakantie en veel succes in het nieuwe seizoen!

Jeugdcommissie en Technisch Jeugd Coördinatoren SV Steenwijkerwold

Voorlopige teamindeling SV Steenwijkerwold 2018-2019

Voorlopige teamindeling SV Steenwijkerwold 2018-2019