Lidmaatschap opzeggen

Het opzeggen van een lidmaatschap dient voor 30 juni te gebeuren en kan via de mail (secretariaat@svsteenwijkerwold.nl) of via de post naar:

A. Plat
Pastoor Muitemanstraat 26
8341 RW Steenwijkerwold.

Opzeggen kan onder vermelding van naam+achternaam, geboortedatum en adres.

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk geschieden bij het secretariaat. Deze opzegging dient uiterlijk 30 juni binnen te zijn. Afmeldingen na deze datum worden niet meer in behandeling genomen en gaan mee naar het volgende seizoen. De openstaande contributie blijft dan normaal verschuldigd.