Lid worden

Gefeliciteerd!

U wilt zichzelf of iemand aanmelden als lid van onze vereniging.

Voordat u het formulier download via de onderstaande link even een paar zaken om in acht te nemen:

# Bij inschrijving van personen boven 16 jaar is er do or de K.N.V.B een geldige legitimatie vereist, verzocht wordt om bij dit inschrijfformulier een kopie paspoort/rijbewijs of id.kaart toe te voegen.

# Bij inschrijving van personen van 10 jaar en ouder dient er een recente pasfoto te worden meegezonden. Dit in verband met de verplichte spelerspas. Zonder spelerspas niet speelgerechtigd.

# Het lidmaatschap gaat pas in op het moment dat het compleet ingevulde en ondertekende inschrijfformulier, met de daarbij behorende bescheiden, binnen is bij het secretariaat.

# Statuten, Huishoudelijk Reglement en Gedragscode zijn op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat. Door ondertekening van dit formulier of inschrijving als lid/donateur verklaart u hier kennis van genomen te hebben en stemt u in met de strekking en inhoud.

# Bij gebruik van automatisch incasso hoeft u geen €2,- administratiekosten te betalen. Wenst u hiervan gebruik te maken, vult u dan onderstaande machtiging in.

# Indien u de afgelopen 5 seizoen bij een andere vereniging speelgerechtigd bent geweest, dient u naast deze inschrijving ook een overscrhijvingsformulier, compleet met eventuele spelerspas in te leveren.

Download het onderstaande formulier en zend het compleet ingevulde inschrijfformulier met de benodigde bescheiden naar :

sv Steenwijkerwold
t.a.v. A. Plat-Verheye
Pastoor Muitemanstraat 26
8341 RW Steenwijkerwold

Linkjes:
Formulier lidmaatschap sv Steenwijkerwold (pdf)

 

Jeugdsportfonds

De gemeente Steenwijkerland vindt dat ieder kind de kans moet krijgen om te kunnen sporten. Met het Jeugdsportfonds biedt de gemeente kinderen van minder draagkrachtige ouders mogelijkheden om zich ook op sportief gebied te ontwikkelen. De bijdrage van maximaal € 225,- per kind per jaar is bedoeld voor bijvoorbeeld het betalen van de contributie en de aanschaf van sportkleding.

Spelregels
JSF Folder

Wanneer u van het Jeugdsportfonds gebruik wilt maken, of u wilt er meer informatie over, dan kunt u contact opnemen met de volgende intermediairs:

Sandra Lampe: sandra-lampe@steenwijkerland.nl 06-13912036
Janneke Pijlman: j.pijlman@ggdijsselland.nl 06-20653692