Vertrouwenspersoon

Waarom een vertrouwenspersoon:

Als voetbalclub willen we er voor zorgen dat onze leden in een veilige en uitdagende omgeving sportief en met plezier de voetbalsport kunnen beoefenen. Mochten er problemen ontstaan tussen sporters onderling of met leiding of andere vrijwilligers dan verwachten wij dat die op sportieve wijze in goed overleg worden opgelost. Plagen, pesten, machtsmisbruik en seksuele intimidatie horen niet. Nergens en dus ook niet op het sportveld.

Als een speler/speelster zich niet gekend voelt en niet tevreden is over de wijze waarop een begeleider of de club een gesignaleerd probleem oppakt en oplost, dan kan zij/hij zich wenden tot de vertrouwenspersoon. Ook als een persoon, die last heeft van ongewenst gedrag, maar dit niet met anderen binnen de club durft te delen. Kan zij/hij contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon  is onafhankelijk die vertrouwelijk optreedt in het belang van de persoon die zich met een klacht tot hem/haar wendt. Dit kan leiden tot mediatie, dus een poging in goed overleg de problemen op te lossen, maar het kan ook aanleiding zijn tot het in overleg doorverwijzen naar externe instanties voor hulp of autoriteiten te waarschuwen in verband met vermeend misbruik of misdrijf.

Om dit proces goed te regelen is er een “Protocol ongewenst gedrag“ opgesteld.

Het bestuur

Bijlage: Protocol ongewenst gedrag

foto-Jaap-Tuit

Jaap Tuit (06-34193113)