Bestuur

Folkert Jellesma

IMG_0056Voorzitter / Algemene Zaken / Leidinggevende, coördinerende en representatieve taken, Sponsorcommissie, KNVB beleid, contactpersoon buurtclubs, volleybal en gemeente Steenwijkerland

0521 – 511370

Hilde Lugtenberg

Penningmeester, financieel beheer, (half-) jaarrekening, begroting, incasso contributies, betalingen, entreeheffingen, controller financiën kantine, contracten betaalde krachten, assurantiën, personele zaken, beheer materialen veld onderhoud, inning sponsorgelden

06 – 23708963

Anne Plat

Secretaris, inkomende- en uitgaande post, administratie en archief, ledenadministratie, verslaglegging vergaderingen, reglementen KNVB, afhandeling boekingen, Handboek, Statuten en Huishoudelijk Reglement, contact persoon voor de pers, opmaken programmaboekje, contactpersoon verzorger ( i.c.m. bestellen materialen)

06 – 46572948

Albert-Jan Gorter

Wedstrijdzaken

06 – 16935913

Jeannet Nijenhuis

Website, P.R.-commissie, beleidszaken

Leon Oost

Jeugdzaken,  P.R.-commissie, sponsorcommissie

06 – 14277516

Han Evers

Kantinecommissie, velden